GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

Natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2017.

Zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika raspisao je dana 24. siječnja 2017. godine Natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2017. čiji tekst možete preuzeti ovdje.

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga  koje su od interesa za Grad Dugu Resu i koje će se financirati iz Proračuna Grada Duge Rese u 2017. godini.

Sve potrebne informacije vezane uz Natječaj nalaze se u Uputama za prijavitelje koje možete preuzeti ovdje.

Natječajna dokumentacija se sastoji od sljedećih obrazaca:

  1. Obrazac opisa programa/projekta – obrazac možete preuzeti ovdje.
  2. Obrazac proračuna programa/projekta – obrazac možete preuzeti ovdje.
  3. Obrazac za ocjenu kvalitete programa/projekta – obrazac možete preuzeti ovdje.
  4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – obrazac možete preuzeti ovdje.
  5. Obrazac izjave o partnerstvu – obrazac možete preuzeti ovdje.
  6. Obrazac životopisa voditelja programa/projekta – obrazac možete preuzeti ovdje.
  7. Obrazac izjave o neosuđivanosti – obrazac možete preuzeti ovdje.
  8. Obrazac prijedloga Ugovora – obrazac možete preuzeti ovdje.
  9. Obrazac za opisni izvještaj (nakon provedbe programa/projekta) – obrazac možete preuzeti ovdje.
  10. Obrazac za financijski izvještaj (nakon provedbe programa/projekta) – obrazac možete preuzeti ovdje.

Rok za dostavu prijedloga programa/projekata udruga je 23. veljače 2017. godine.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adrese elektronske pošte članova Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja: dijana.jurcevic@dugaresa.com.hr, mihael.dujam@dugaresa.com.hr ili  marija.kovacevic@dugaresa.hr.