GRAD DUGA RESA|Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ

NATJEČAJ ZA DODJELU FIN. POPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESE U 2015. GODINI

Obavještavaju se udruge koje su registrirane na području Grada Duge Rese da je Gradonačelnik dana 05. veljače 2015. godine donio Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2015. godini.

Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave odnosno do 07. ožujka 2015. godine.

Tekst Odluke o raspisivanju natječaja možete preuzeti ovdje.

Obrazac za prijavu na natječaj možete preuzeti ovdje.

Obrazac proračuna projekta možete preuzeti ovdje.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Grada i oglasnim pločama svih MO na području Grada.