GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

NATJEČAJ ZA DODJELU DVIJE NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA DUGE RESE NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

Na objavljenu Rang listu prijavitelja /Udruga sa područja Grada Duge Rese/ od dana 23.04.2019.g,  nije bilo dostavljenih žalbi.

S obzirom na to da nije bilo žalbi, kao i na to da su se na oba natječaja pod točkom  A) i B)  prijavile samo dvije Udruge sa područja Grada Duge Rese / što znači da se na svaki Natječaj javila samo  jedna Udruga/, kao i na činjenicu da obje Udruge ispunjavaju sve tražene uvjete iz objavljenog Natječaja, te je prema kriterijima i mjerilima propisanim u Odluci o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu ili na upravljanje Grada Duge Rese na korištenje Udrugama (Sl.gl.br. 5/06) utvrđeno da sa istima Grad može zaključiti Ugovor o korištenju poslovnih prostora u vlasništvu Grada Duge Rese.

Donesene Odluke o odabranim korisnicima prostora u vlasništvu Grada, možete preuzeti ovdje ovdje.

Na temelju provedenog Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada na korištenje udrugama s područja Grada Duge Rese radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad Duga Resu od 21. ožujka 2019. godine, Povjerenstvo za dodjelu nekretnina objavljuje prijedlog rang liste za dodjelu prostora u vlasništvu Grada na korištenje udrugama a koju možete preuzeti ovdje.

Na prijedlog rang liste može se izjaviti prigovor Povjerenstvu za prigovore u roku od 8 dana od dana objave odnosno do 02. svibnja 2019. godine.

Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 15. travnja 2019. godine donio je Zaključak o osnivanju Povjerenstva za odlučivanje o prigovorima koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa raspisuje Natječaj za dodjelu dvije nekretnine u vlasništvu Grada Duge Rese na korištenje udrugama s područja Grada Duge Rese radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad Duga Resu, a sve temeljem članka 3. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu ili na upravljanju Grada Duge Rese na korištenje (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 5/16) i to:

  1. A) Gradski prostor na adresi Inzl 6 u Dugoj Resi izgrađen na k.č.br. 2596/2 ukupne površine 391 m2o. Duga Resa 2 koju čine zgrada za povremeni boravak površine 362 m2, spremište od 26 m2 i dvorište od 3 m2 upisane u ZK uložak br. 3616.

Predmet natječaja pod ovom točkom je dodjela gradskog prostora korisne površine 271,50 m2.

B.) Gradski prostor na adresi Mrežnički Brig 51 u Mrežničkim Novakima  izgrađen na k.č.br. 1414/4 ukupne površine 365 čhv, odnosno 1.312,76 m2 k.o. Mrežnički Novaki koju čine kuća i dvorište upisane u ZK uložak br. 601.

Predmet natječaja pod ovom točkom je dodjela dijela kuće koji korisne površine 311,40 m2.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja, odnosno do 5.04.2019.g.

Tekst Natječaja, obrasce i sve detaljne upute možete preuzeti ovdje:

Natječaj 

Prilog 1- Obrazac prijave za natječaj

Prilog 2 – Obrazac izjave o podmirenim obvezama 2

Prilog 3- Obrazac Izjave o partnerstvu

Prilog 4 – Obrazac Izjava o podmirenim rezijskim troskovima