GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

Natječaj za dodjelu dvije nekretnine u vlasništvu Grada Duge Rese na korištenje udrugama sa područja Grada Duge Rese

Grad Duga Resa raspisuje Natječaj za dodjelu dvije nekretnine u vlasništvu Grada Duge Rese na korištenje udrugama sa područja Grada Duge Rese radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad Duga Resu, a sve temeljem članka 3. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu ili na upravljanju Grada Duge Rese na korištenje (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 5/16) i to:

 

A) Gradski prostor na adresi Bana Josipa Jelačića 28A u Duga Resi, izgrađenna k.č.br. 617/7 ukupne površine 583 m2 o. Duga Resa 2, koju čine stambena zgrada površine 536 m2 i nadstrešnica površine 47 m2 upisane u ZK uložak br. 3508.

Predmet natječaja pod ovom točkom je dodjela dijela prostora predmetne stambene zgrade opisane pod točkom 1.A)  korisne površine 89,30 m2.

B) Gradski prostor na adresi Park dr. Franje Tuđmana 2 u Duga Resi, izgrađen na k.č.br. 2597/4 ukupne površine 2481 m2o. Duga Resa 2, koji se nalazi u stambenoj zgradi /JAVNA ZGRADA/ površine 204 m2 upisane u ZK uložak br. 3701.

Predmet natječaja pod ovom točkom je dodjela dijela prostora koji se nalazi u prizemlju predmetne stambene zgrade opisane pod točkom 1.B) korisne površine 38,65 m2, koji čine dvije prostorije sa WC- om.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja, odnosno do 19.11.2020.g.

Tekst Natječaja, obrasce i sve detaljne upute možete preuzeti na sljedećim linkovima: