GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

NA JESEN OTVORENJE NOVOG PROSTORA VRTIĆA DUGA RESA

 

Nakon ishođenja uporabne dozvole krajem 2015. godine za II. FAZU rekonstrukcije dijela zgrade Učeničkog doma Blaž Lorković, na adresi Dr. Ivana Banjavčića 2, Duga Resa, koji je prenamijenjen u dječji vrtić, očekuje se na jesen 2016. godine otvorenje novog uređenog i opremljenog prostora vrtića na I. katu rekonstruiranog dijela zgrade.

Obzirom da su u 2016. godini u proračunu Grada Duge Rese planirana sredstva za nabavku namještaja i didaktičke opreme za djecu, planira se tijekom
proljeća i ljeta 2016. godine nabaviti potrebnu opremu, kako bi se na jesen 2016. godine ishodilo odobrenje za rad.

Po izdanom odobrenju za rad. vrtić će biti otvoren za smještaj 50-60 djece.

Time bi projekt Rekonstrukcija i prenamjena dijela zgrade Učeničkog doma Blaž Lorković u dječji vrtić i jaslice, II. faza, ostvario izravni utjecaj na ciljane skupine,
djecu i njihove obitelji. Projekt je realiziran u ukupnoj vrijednosti 928.814,06 kuna.

“Ovaj projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije” u iznosu 689.000,00 kuna.