GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

MOBILNOST ZA STARIJE SA RURALNIH PODRUČJA GRADA DUGE RESE I OKOLNIH OPĆINA

Održana je početna konferencija projekta „Mobilnost za starije sa ruralnih područja grada Duge Rese i okolnih općina“. Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa dok Grad Duga Resa ima ulogu partnera na projektu. Cilj projekta je poboljšati uvjete života starijih na području grada Duge Rese i okolnih općina. Ciljana skupina projekta su starije osobe u dobi od 65 i više godina s ruralnih područja Grada Duge Rese te Općina Barilović, Generalski Stol, Bosiljevo i Netretić. Planirani broj izravnih korisnika je 40 starijih osoba (oba spola) s ruralnih područja Grada Duge Rese te Općina Barilović, Generalski Stol, Bosiljevo i Netretić koje smo detektirali u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Duga Resa. Starije osobe će biti u mogućnosti samostalno zadovoljiti svoje životne potrebe (npr. odlazak liječniku, plaćanje računa, samostalna nabavka životnih potrepština itd.). Ukoliko se pokaže potrebno podršku će im pružiti volonteri GDCK Duga Resa. Na taj način se podiže kvalitete života starijih osoba te osigurava njihovo zadržavanja u vlastitom domu. Razdoblje provedbe projekta je 01.11.2017. – 31.10.2018. Ukupna vrijednost projekta iznosi 95.307,00 kn od čega Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku financira 65.000,00 kn. Ukoliko se želite uključiti u projekta možete to učiniti volontiranjem u Gradskom društvu Crveni križ. Kontakti su 047 / 844-269; ili gdck.dugaresa@gmail.com .