GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Mjesni odbori

Mjesni odbori  osnivaju se statutom jedinice lokalne samouprave  kao oblik neposrednog sudjelovanja  grada u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog  utjecaja na njihov život i rad. Mjesni odbori su pravne osobe.

 • Na području Grada Duge Rese osnovano je sedamnaest mjesnih odbora i to:
 1. MO Sveti Antun obuhvaća ulice Jozefinska cesta, Đure Tomičića, Samovojskina ulica, Brodac, Dr. I. Banjavčića, Mrežnička obala, Vinička.
 2. MO Vidanka obuhvaća naselje Curak, Trg svetog Jurja i sljedeće ulice: Tina Ujevića, bana Josipa Jelačića, Augusta Šenoe, Brezovac, Vinogradska ulica, Ljudevita Gaja i dio ulice Nikole Tesle koja uključuje neparne kućne brojeve od broja 1 do 37.
 3. MO Mrežnica obuhvaća ulice Park dr. F. Tuđmana, Josefa Jeruzalema, Inzl, Šetalište Tušmer, Kasar i Naselje Tušmer.
 4. MO Trešnjevka obuhvaća ulice Stara cesta, S. S. Kranjčevića, Tijesnu ulicu, Slavka Kolara, Zagrebačku ulicu, Brajsku ulicu, Radoslava Lopašića, Mate Kulundžića, Svibanjsku ulicu, Antuna Mihanovića, Andrije Palmovića, Vladimira Nazora, Matije Gupca, Dobriše Cesarića, Varnica, Kolodvorsku ulicu i dio ulice Nikole Tesle koja uključuje parne kućne brojeve od broja 2 do 18, Ulicu 137. brigade, trgove Trg hrvatskih mučenika, Trg kralja Tomislava i naselja Juranovo brdo i Sunčano naselje.
 5. MO Stara Sela obuhvaća naselje Roganac, Trg Nikole Šubića Zrinskog i ulice Frankopanska, Petra Bučara, Karlovačka, Petra Preradovića, Riječka.
 6. MO Varoš obuhvaća ulice Domobranska, Radićeva, Dr. Ante Starčevića.
 7. MO Gornje Mrzlo Polje obuhvaća naselje Gornje Mrzlo Polje.
 8. MO Donje Mrzlo Polje obuhvaća naselje Donje Mrzlo Polje.
 9. MO Belajska Vinica obuhvaća naselje Belajska Vinica.
 10. MO Pećurkovo Brdo obuhvaća naselje Pećurkovo Brdo.
 11. MO Sveti Petar obuhvaća naselja Gorica, Gršćaki, Sveti Petar i Šeketino
 12. MO Belavići obuhvaća naselja Belavići, Mrežničke Poljice, Mrežničko Dvorište i Mrežnički Galovići.
 13. MO Dvorjanci obuhvaća naselja Dvorjanci, Kozalj Vrh i Mrežnički Venac.
 14. MO Zvečaj obuhvaća naselja Zvečaj, Donji Zvečaj, Grganjica i Novo Brdo.
 15. MO Lišnica obuhvaća naselje Lišnica.
 16. MO Petrakovo Brdo obuhvaća naselje Petrakovo Brdo.
 17. MO Sveta Jelena obuhvaća naselja Bošt, Mrežnički Brig, Mrežnički Novaki, Cerovački Galovići i Mihalić selo.