GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

LAG VALLIS COLAPIS OBJAVIO 2. LAG NATJEČAJ

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis objavila je Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“,sukladan tipu operacije 4.2.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom LAG natječaju iznosi 1.556.625,00 HRK, a udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja iznosi do 50% prihvatljivih troškova, odnosno do 70% prihvatljivih troškova za mlade poljoprivrednike.

Ukupno raspoloživa sredstva za navedeni Natječaj iznose: 1.556.625,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe koje su registrirane ili će biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda sa sjedištem/prebivalištem na području LAG-a Vallis Colapis koji obuhvaća područja gradova Duge Rese, Karlovca i Ozlja, te općine Draganić, Kamanje, Krašić, Kravarsko, Lasinja, Netretić, Pisarovina, Pokupsko, Ribnik, Žakanje, Žumberak.

Prihvatljiva ulaganja su ulaganja u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda.

Stručna služba LAG-a održati će informativne radionice za sve potencijalne prijavitelje. Radionica će se u Dugoj Resi održati četvrtak, 14. veljače 2019. godine u Demokratskom rasadniku (predvorje kina Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, Trg sv. Jurja 3, Duga Resa u 16:30 sati. Raspored radionica u ostalim gradovima i općinama pogledajte ovdje:

Otvoren 2. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ sukladan TO 4.2.1. iz PRR RH 2014.- 2020.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija objavljene su na službenoj web stranici LAG-a Vallis Colapis http://leader.vallis-colapis.hr/.