GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Kultura

Nositelj i organizator kulturnih događaja u Gradu su Pučko otvoreno učilište Duga Resa i Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa.

U provođenju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, uz Proračun Grada, Gradsko vijeće Grada Duge Rese usvojilo je Program javnih potreba u kulturi Grada Duge Rese za 2018. godinu koji možete preuzeti ovdje.

Pučko otvoreno učilište Duga Resa je kulturna, prosvjetna,informativna i uslužna javna ustanova čiji je osnivač i vlasnik Grad Duga Resa.

Svoju djelatnost Učilište provodi kroz sljedeće programske aktivnosti:

  • prikazivanje kino filmova
  • organiziranje kazališnih, glazbenih i drugih kulturno-umjetničkih programa
  • organiziranje obrazovnih programa (tečajeva, programa osposobljavanja te verificiranih programa obrazovanja mladeži i odraslih).

U Učilištu tijekom godine kontinuirano djeluju i provode se sljedeće sekcije i tečajevi:

  • plesne radionice za djecu i odrasle
  • škola gitare
  • dramski studio
  • dječji zbor
  • škola klavira

Projekti:

Tijekom 2011. godine Učilište je u partnerstvu s Centrom za civilne inicijative iz Zagreba i HZZ-om, područna služba Karlovac, provelo projekt pod nazivom “Vrata prema tržištu rada za društveno isključene skupine”, koji je financirala EU u sklopu IPA IV komponente -razvoj ljudskih potencijala. Učilište je provelo programe osposobljavanja za obavljanje poslova: animator ruralnog turizma i ekološko poljoprivredni gospodarstvenik te informatičku radionicu.
– U suradnji s POU Mencl u prostorima Učilišta provodili su se informatički programi osposobljavanja za obavljanje poslova grafičkog i web dizajnera – projekti financirani iz EU fondova.

Tijekom 2013. godine Učilište je započelo s provođenjem projekta “Demokratski rasadnik”, financiran sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.
U sklopu projekta “Mladi na djelu” provodilo se uređenje polivalentne dvorane Učilišta. Obavljeni su ličilački i drugi radovi vezani uz uređenje prostora.

U periodu od 2013. godine do danas Učilište je sudjelovalo u raznim projektima financiranim iz EU fondova, a u suradnji s Ministarstvom kulture, Karlovačkom županijom i Gradom Dugom Resom, kontinuirano provodi projekt opremanja i uređenja prostora Učilišta i pretvaranje u suvremen polivalentan društveni prostor prikladan u estetskom, tehničkom i funkcionalnom smislu za provođenje najzahtjevnijih kulturnih i obrazovnih programa Učilišta.

Ukupan iznos investicije opremanja i uređenja Učilišta od 2013. g. do kraja 2017. g. iznosio je preko 2.200.000,00 kuna.

Adresa Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa je Trg sv. Jurja 3, a broj telefona 047/844-252, te faxa 047/844-240. Također možete posjetiti i web stranice na adresi www.poudr.hr ili pisati na uciliste@ka.t-com.hr . Ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa je Igor Črnugelj.


Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa
kulturna je ustanova čija je osnovna djelatnost nabava, čuvanje i davanje na korištenje knjižne i neknjižne građe. Osnovana je 15. studenog 1925. godine kao “prva javna općinska knjižnica u Dugoj Resi” čiji je knjižni fond obuhvaćao 1.162 sveska, odnosno 1.072 naslova. Naročito zaslužna osoba za osnivanje dugoreške knjižnice bio je Đuro Tomičić, učitelj i kulturni radnik.

U skladu sa zakonskim odredbama od 29. siječnja 2007. godine Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa postaje samostalna ustanova u čijem sastavu djeluju tri odjela: opći, studijski i dječji odjel.

Djelatnost ove javne ustanove obuhvaća:

– nabavu i izdavanje knjižne građe
– stručnu obradu (knjižnično informacijski sustav CROLIST)
– kulturni i informacijski program

Elektronička, stručna obrada knjižne građe počela je 1991. godine nakon što je Nacionalna i sveučilišna knjižnica započela s uvođenjem programa CROLIST za obradu građe.

Stanje knjižnog fonda do kraja 2008. godine iznosilo je 25. 535 sveska. Uz knjižnu građu dugoreška knjižnica posjeduje i neknjižnu građu primjerice kolekcije CD-a i DVD-a, te igračke za predškolsku djecu.

Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa kao narodna knjižnica uz svoju osnovnu djelatnost, ima obrazovnu, kulturnu i informacijsku ulogu koju provodi kroz svoj program. Program koji se provodi u knjižnici (predstavljanje knjiga, radionice, predavanja, izložbe…) odvija se najvećim dijelom u suradnji s ostalim dugoreškim ustanovama – Dječjim jaslicama i vrtićem, matičnim i područnim osnovnim školama, te srednjom školom.

Tijekom gotovo tri godine samostalnosti godišnje se ostvari u prosjeku petnaestak projekata. Time dugoreška knjižnica nastoji provoditi misiju ustanove koja služi građanima za zadovoljenje njihovih kulturnih potreba, cijeloživotnog obrazovanja, potreba za informacijama, razonodom i razbibrigom uz dobro štivo.

Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa nalazi se na adresi Kasar 19. Telefonski broj je 047/841-491 te broj faxa 047/844-550. Također se mogu kontaktirati na e-mail knjiznica.duga.resa@ka.t-com.hr

Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice je Mirjana Bašić.

U Gradu djeluju četiri udruge u kulturi Ženski pjevački zbor “Vila”, KUD Sv. Juraj, Limena glazba i Kunstbunker koji svojim nastupima i izvan Domovine svjedoče o bogatom kulturnom nasljeđu ovog kraja.

Što se tiče kulturne baštine tragovi antičkih naselja prisutni su na širokom području nekadašnje Općine Duga Resa. Od tih nalazišta najznačajniji je na lokalitetu župne crkve Sv. Petra. Zbog podizanja korita rijeke Mrežnice ostaci antičkog grada sada se nalaze pod vodom.

Povijesna cjelina Grada Duge Rese predstavlja najočuvaniji i najcjelovitiji primjer industrijskog grada s kraja 19-tog i početka 20- tog stoljeća u Hrvatskoj, te predstavlja dio europske kulturne baštine. Jezgru razvoja Grada predstavlja tzv. Banjavčićev mlin koji je služio za osnivanje predionice i tkaonice. Osnivači i vlasnici Pamučne industrije bili su bečki trgovci Josef Jeursalem , Wilhelm Anninger, Siegmund Mendel koji su 1869. godine osnovali dioničarsko društvo i preimenovali tvrtku u Dioničarsko društvo domaće tvornice predenja i tkanja pamuka Duga Resa. Povijesno-urbanistička cjelina Duga Resa zaštićena je kao kulturno dobro Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine Republike Hrvatske, od 02. svibnja 2007. godine

Uz tvornicu izgrađeni su svi prateći sadržaji od stambenih zgrada za radnike, činovnike i direktore, te bolnica, kasino, vrtić, škola, trgovine, pošta, žandarmerija.

 

R.B. Udruga Telefon Adresa Članova Odgovorna osoba
ADRESAR UDRUGA U KULTURI
1. KUD Sv. Juraj 047 841 296 Kasar 16 46 Vjekoslav Tutek
2. Ženski pjevački zbor “Vila” 047 842 552 Jozefinska 32 30 Ružica Krtić
3. Limena glazba Duga Resa 091 752 9215 Kasar 16 35 Ante Brozović
4. “Kunstbunker” udruga za promicanje kulture i umjetnosti, Duga Resa 091 721 1526 Stara cesta 71 30 Nikola Vukmanić

KALENDAR DOGAĐANJA U 2015. GODINI

U svrhu lakšeg praćenja i kvalitetnijeg organiziranja manifestacija na području Grada, Gradonačelnik je dana 07. travnja 2015. godine donio Odluku o značajnim manifestacijama na području Grada na temelju koje je izrađen Kalenar događanja u 2015. godini čiji tekst možete pročitati OVDJE

Pregled doznačenih sredstava u 2014. i 2015. godini preuzmite ovdje.

Pregled doznačenih sredstava u 2011. i 2012. godini ovdje.

NAJČEŠĆA PITANJA - ŠPORT, KULTURA I DRUGE DRUŠTVENE DJELATNOSTI

  1. Kako udruge mogu dobiti sredstva Proračuna Grada za svoj rad?

Sredstva predviđena Proračunom Grada Duge Rese za projekte/programe udruga u kulturi i drugih udruga (iz područja tehničke kulture  i informatike, zaštite i promicanja ljudskih prava, zaštite zdravlja, socijalnih usluga i humanitarnih djelatnosti, zaštite i promicanja prava OSI  i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, zaštite, brige i neformalnog obrazovanja djece i mladih, zaštite civilnih invalida rata, zaštite i promicanja prava manjinskih društvenih skupina, zaštite okoliša i prirode te održivog razvoja, poticanja i razvoja socijalnog poduzetništva, promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašizma, razvoja demokratske političke kulture) koje su od interesa za Grad Dugu, dodjeljuju se putem javnog natječaja temeljem posebne Odluke Gradonačelnika, a koji se raspisuje početkom svake proračunske godine.

Sredstva predviđena Proračunom Grada za rad udruga u športu Grad Duga Resa dodjeljuje Športskoj zajednici Duga Resa koja potom raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava, a na koji se mogu javiti sve udruge sa sjedištem na području Grada Duge Rese čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba građana u području sporta, a kojima temeljni cilj nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Športska zajednica ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost u sportu. Sportska zajednica javni poziv objavljuje početkom proračunske godine.

 

  1. Može li udruga organizirat provođenje svojih aktivnosti u nekom prostoru Grada?

Za provođenje svojih aktivnosti udrugama stoji na raspolaganju prostor Demokratskog rasadnika na adresi Trg sv. Jurja 3. Riječ je o prostoru predvorja dugoreškog kina, a koji je predviđen upravo za društveni rad i okupljanje te rješavanje problema društvenog razvoja.