GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Kontakti mjesnih odbora

MJESNI ODBOR PREDSJEDNIK ADRESA MOBITEL
1 TREŠNJEVKA DRAGO POLOVIĆ Sunčano naselje 11 098/246-222
2 VIDANKA KARMEN BANJAVČIĆ Naselje Curak 59 099/658-6260
3 MREŽNICA ANTUN MARADIN Park dr. F. Tuđmana 1 091/950-7839
4 ZVEČAJ MLADEN MATAKOVIĆ Donji Zvečaj 36b 098/863-251
5 SVETA JELENA DRAGO MATAKOVIĆ Mrežnički Brig 79a 098/192-5373
6 BELAVIĆI BRANKO BIRŠIĆ Galović Selo 30 099/818-7318
7 VAROŠ MIJO IVANIĆ Radićeva 83 098/680-128
8 GORNJE MRZLO POLJE IVANA LIVOJEVIĆ Gornje Mrzlo Polje 84 091/549-2921
9 DONJE MRZLO POLJE VJEKOSLAV NOVOSEL Donje Mrzlo Polje 147 099/517-5719
10 BELAJSKA VINICA ZDRAVKO MOVRE Belajska Vinica 23 047/849-161
11 PEĆURKOVO BRDO JOSIP BRNARDIĆ Pećurkovo Brdo 2 099/758-2255
12 PETRAKOVO BRDO NADA HALAR Petrakovo Brdo 6 098/160-6110
13 STARA SELA JANKO TOMIČIĆ Petra Bučara 12 099/250-4248
14 SVETI ANTUN MARKO BENIĆ Jozefinska cesta 59 095/350-9214
15 SVETI PETAR BARBARA PERUŠIĆ Gorica 2 099/590-3121
16 DVORJANCI ZDRAVKO POŽAR Dvorjanci 34 091/583-2411
17 LIŠNICA GORAN ŠPEHAR Lišnica 1 091/916-9261