GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Jednostavna nabava

POSTUPCI

Duga_Resa_grb

JEDNOSTAVNA NABAVA-Urbani mobilijar – koševi, betonski stolovi i klupe, JN-66/2021

Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 62. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 6/18, 2/20 i 2/21)) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 08. ožujka 2021. godine donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave – Urbani […]

0 comments
Duga_Resa_grb

PONOVLJENI POSTUPAK-JEDNOSTAVNA NABAVA- Izgradnja poligona za bicikle, romobile i skate – pumptrack, JN-57/2021

Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17, 06/18 – pročišćeni tekst i 02/20) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 22. veljače 2021. godine donosi Odluku o odabiru najpovoljnije […]

0 comments
Duga_Resa_grb

JEDNOSTAVNA NABAVA – izvođenja radova na izgradnji poligona za bicikle, romobile i skate – pump track, JN-57/2021

Na temelju članka 20. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17, 2/18 i 6/18 – pročišćeni tekst i 02/20) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 02. veljače 2021. godine donosi Odluku o […]

Duga_Resa_grb

JEDNOSTAVNA NABAVA – Ostala komunikacijska oprema, JN-103/2020

Grad Duga Resa dana 02. veljače 2021. godine sklopio je UGOVOR O NABAVI – Instaliranje bežičnog interneta prema natječaju WIFI4EU s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem Callidus GRUPA d.o.o., Ante Mike Tripala 1, 10 000 Zagreb OIB: 30492122828. Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka […]

0 comments
Duga_Resa_grb

JEDNOSTAVNA NABAVA – Nabava i postava led svjetiljki sa pratećom opremom, JN-97/2020

Grad Duga Resa dana 16. prosinca 2020. godine sklopio je Ugovor o nabavi robe –  Nabava i postava led svjetiljki sa pratećom opremom, JN-97/2020 s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem ENA d.o.o., Jurja Haulika 20 A, 47000 Karlovac, OIB 24759414355. Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) […]

0 comments
Duga_Resa_grb

JEDNOSTAVNA NABAVA – Sustav satelitskog interneta – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-59/2020

Grad Duga Resa dana 20. studenoga 2020. godine sklopio je Ugovor o nabavi robe –Sustav satelitskog interneta  – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-59/2020 s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem ING servis d.o.o., Antunovac 10, 10000 Zagreb, OIB 88286904877. Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik […]

0 comments
Duga_Resa_grb

JEDNOSTAVNA NABAVA – Elektrotehnički radovi u zgradi Gradske vijećnice i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, JN-89/2020.

  Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17, 06/18 – pročišćeni tekst i 02/20) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 03.  studenoga 2020. godine donosi Odluku o odabiru […]

0 comments
Duga_Resa_grb

JEDNOSTAVNA NABAVA – Radovi unutarnjeg uređenja prostora Gradske vijećnice i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, JN-88/2020.

Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17, 06/18 – pročišćeni tekst i 02/20) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 26. listopada 2020. godine donosi Odluku o odabiru najpovoljnije […]

0 comments
Duga_Resa_grb

JEDNOSTAVNA NABAVA-Dodatni radovi na sanaciji krova zgrade Grada Duge Rese i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, JN-87/2020.

Naručitelj Grad Duga Resa i Pučko otvoreno učilište Duga Resa dana 07.10.2020. godine sklopili su Ugovor o dodatnim radovima na sanaciji krova zgrade Grada Duge Rese i Pučkog otvorenog učilišta Duga s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem LIMARSKO – KROVOPOKRIVAČKI OBRT BRODARIĆ, Velika Jelsa 7, 47000 Karlovac, OIB 3422635536. Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA – Sanacija krova zgrade Grada Duge Rese i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa JN-86/2020.

Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave –  Sanacija krova zgrade Grada Duge Rese i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, JN-86/2020 te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda i Troškovnik svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje, te Troškovnik preuzmite ovdje. Rok za dostavu ponuda […]

0 comments
Duga_Resa_grb

JEDNOSTAVNA NABAVA – Defibrilator – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-60/2020.

Grad Duga Resa dana 08.09.2020. godine sklopio je Ugovor o nabavi robe – Defibrilator – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-60/2020 s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem KARDIAN d.o.o., Ul. Hondlova 2/9, 10000 Zagreb, OIB 17406113186. Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese […]

0 comments
Duga_Resa_grb

JEDNOSTAVNA NABAVA – Šator sa opremom za privremen smještaj evakuiranih – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-68/2020.

Grad Duga Resa dana 11.09.2020. godine sklopio je Ugovor o nabavi robe – Šator sa opremom za privremen smještaj evakuiranih – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-58/2020 s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem MISTAR d.o.o., Novska 24, 10000 Zagreb, OIB 44816778493. Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave […]

0 comments
Duga_Resa_grb

JEDNOSTAVNA NABAVA – Promotivno – edukativni animirani filmovi – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-68/2020.

Grad Duga Resa dana 09.09.2020. godine sklopio je Ugovor o pružanju usluge – Promotivno – edukativni animirani filmovi – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-60/2020 s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem DIGITALNI TISAK d.o.o., A.G.Matoš 33, 47000 Karlovac, OIB: 14323028341. Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni […]

Duga_Resa_grb

JEDNOSTAVNA NABAVA – Nabava opreme za dječja igrališta, JN-61/2020

Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave – Nabava opreme za dječja igrališta, JN-61/2020 te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda i Troškovnik svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje te Troškovnik preuzmite ovdje Rok za dostavu ponuda je do 22. srpnja 2020. godine do […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA – Promotivni materijal – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-34/2020

Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave – Promotivni materijal – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-34/2020 te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda, Troškovnik svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje, Troškovnik preuzmite ovdje, Projektni zadatak preuzmite ovdje […]

0 comments
Duga_Resa_grb

JEDNOSTAVNA NABAVA – Izvođenje radova na horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji, JN-18/2020.

Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave – Izvođenje radova na horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji, JN-18/2020 te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda i Troškovnik svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje, Troškovnik preuzmite ovdje. Rok za dostavu ponuda je do 08. lipnja 2020. godine […]

0 comments

„Vanjski stručnjak za podučavanje i mentoriranje, JN-79/2020 u sklopu provedbe pilot projekta DelFin CE 1374 programa Interreg Središnja Europa 2014.-2020.“

Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 08. lipnja 2020. godine donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave – […]

0 comments

JEDNOSTAVNA NABAVA – Program zaštite kulturnog dobra Gornji mlin i most

Grad Duga Resa dana 22. studenog 2019. godine objavljuje ponovo Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Program zaštite kulturnog dobra Gornji mlin i most, JN-76/2019. Rok za dostavu ponuda je 27. studenog 2019. godine do 12:00 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda. Tekst i tražene obrasce Poziva za […]

0 comments

BAGATELNA NABAVA UREDSKOG MATERIJALA I TONERA

Grad Duga Resa dana 18.03.2014. godine nakon provedenog postupka bagatelne nabave sklopio je Ugovor o nabavi i isporuci uredskog materijala  s gospodarskim subjektom Lin trgovina d.o.o., Vlatka Mačeka 26, 47 000 Karlovac, te Ugovor o nabavi i isporuci tonera i tinti s gospodarskim subjektom Narodne novine d.d., Savski Gaj, XIII. put, 10 000 Zagreb.

Grad Duga Resa objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave uredskog materijala i tonera. Rok za dostavu ponuda je 05.ožujka 2014. godine.

Tekst poziva možete preuzeti ovdje, troškovnik uredskog materijala ovdje te troškovnik tonera ovdje.