GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA-Urbani mobilijar – koševi, betonski stolovi i klupe, JN-66/2021

Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 62. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 6/18, 2/20 i 2/21)) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 08. ožujka 2021. godine donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave – Urbani mobilijar – koševi, betonski stolovi i klupe, JN-66/2021  koju možete preuzeti ovdje.


Temeljem članka 202. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) u postupku jednostavne nabave – Urbani mobilijar – koševi, betonski stolovi i klupe, JN-66/2021 Grad Duga Resa, Trg Sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa dostavlja odgovor na postavljeni upit zainteresiranom ponuditelju kao i svim ostalim gospodarskim subjektima koji možete preuzeti ovdje.


Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave – Urbani mobilijar – koševi, betonski stolovi i klupe, JN-66/2021 te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda i Troškovnik zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje te Troškovnik preuzmite ovdje.

Rok za dostavu ponuda je do 08. ožujka 2021. godine (ponedjeljak) do 09:00 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.