GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA – Sustav satelitskog interneta – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-59/2020

Grad Duga Resa dana 20. studenoga 2020. godine sklopio je Ugovor o nabavi robe –Sustav satelitskog interneta  – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-59/2020 s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem ING servis d.o.o., Antunovac 10, 10000 Zagreb, OIB 88286904877.

Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17, 06/18 – pročišćeni tekst i 02/20) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 05. studenoga 2020. godine donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave – Sustav satelitskog interneta – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-59/2020 koju možete preuzeti ovdje.


Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave –  Sustav satelitskog interneta  – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-59/2020  te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda, Troškovnik te Tehničke specifikacije svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje, Troškovnik preuzmite ovdje te Tehničke specifikacije preuzmite ovdje.

Rok za dostavu ponuda je do 09:00 sati do dana 04. studenog 2020. godine (srijeda ) što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.