GRAD DUGA RESA|Službene stranice

POSTUPCI

JEDNOSTAVNA NABAVA – Stručni nadzor – KK.06.3.1.03.0165, JN-81/2019

Grad Duga Resa dana 08.11.2019. godine sklopio je Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora izgradnje reciklažnog dvorišta s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem CONVEXO d.o.o., Gornji Zvečaj 125, 47250 Duga Resa, OIB 99585760705.

Grad Duga Resa dana 08.11.2019. godine sklopio je Ugovor o pružanju usluge koordinatora II zaštite na radu s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem ARHITEHNIČAR, obrt za poslovne usluge u graditeljstvu, vl. Marko Kolić, Trg Svetog Jurja 11, 47250 Duga Resa, OIB 7875694895.

Grad Duga Resa, Trg Sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa zaprimio je upit jednog gospodarskog subjekta koji je preuzeo Poziv na dostavu ponude od  dana 25. listopada 2019. godine u postupku jednostavne nabave – Stručni nadzor – KK.06.3.1.03.0165, JN-81/2019 . Naručitelj Grad Duga Resa, daje objašnjenje Poziva na dostavu ponuda koje možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa dana 25. listopada 2019. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave –  Stručni nadzor – KK.06.3.1.03.0165, JN-81/2019.

Ovaj postupak jednostavne nabave provodi se u okviru projekta naziva ‘Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Dugoj Resi “, Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.03.0165.

Nositelj projekta je Grad Duga Resa. Ukupna vrijednost projekta je 1.785.000,00 kn bez PDV-a. Ciljevi projekta su unaprijediti sustav gospodarenja otpadom na području grada Duge Rese te doprinijeti povećanju stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju odlaganja na odlagališta, te povećati razinu svijesti i unaprijediti znanja građana grada Duge Rese s ciljem smanjenja stvaranja otpada, povećanja odvojenog skupljanja i ponovnog korištenja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Rok za dostavu ponuda je 31. listopada 2019. godine do 12:00 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.

Tekst i tražene obrasce Poziva za dostavu ponuda preuzmite kao i troškovnik možete preuzeti ovdje:

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik – Grupa 1

Troškovnik – Grupa 2