GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA – Šator sa opremom za privremen smještaj evakuiranih – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-68/2020.

Grad Duga Resa dana 11.09.2020. godine sklopio je Ugovor o nabavi robe – Šator sa opremom za privremen smještaj evakuiranih – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-58/2020 s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem MISTAR d.o.o., Novska 24, 10000 Zagreb, OIB 44816778493.


Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 28. kolovoza 2020. godine donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave – Šator sa opremom za privremen smještaj evakuiranih – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-58/2020 koju možete preuzeti ovdje


Dana 03. kolovoza 2020. godine jedan gospodarski subjekt uputio je upit preko elektroničke pošte za pojašnjenjem u postupku jednostavne nabave – Šator sa opremom za privremen smještaj evakuiranih – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-58/2020.

Na temelju članka 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) u postupku jednostavne  nabave –– Šator sa opremom za privremen smještaj evakuiranih –  projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-58/2020Naručitelj Grad Duga Resa daje objašnjenje Poziva na dostavu ponuda koje možete preuzeti ovdje.


Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave –  Šator sa opremom za privremen smještaj evakuiranih  – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-68/2020 te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda, Troškovnik, Tehničke specifikacije te Knjigu standarda svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje Troškovnik preuzmite ovdje, Tehničke specifikacije preuzmite ovdje te Knjigu standarda preuzmite ovdje.

Rok za dostavu ponuda je do 09:00 sati do dana 07. kolovoza 2020. godine (petak ) što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.