GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA – Sanacija krova zgrade Grada Duge Rese i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa JN-86/2020.

Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave –  Sanacija krova zgrade Grada Duge Rese i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, JN-86/2020 te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda i Troškovnik svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje, te Troškovnik preuzmite ovdje.

Rok za dostavu ponuda je do 12:00 sati do dana 19. kolovoza 2020. godine (srijedu ) što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.

U postupku nabave zaprimljen je zahtjev za izmjenama i dopunama od strane zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj Grad Duga Resa objavljuje slijedeće I. izmjene i dopune poziva na dostavu ponuda koje možete preuzeti ovdje.

Tekst i tražene obrasce 1. izmjene Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje.

Novi rok za dostavu ponuda je do 12:00 sati do dana 24. kolovoza 2020. godine (ponedjeljak) što je detaljnije opisano u 1. izmjenama Pozivu na dostavu ponuda.

Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 25. kolovoza 2020. godine donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave Sanacija krova zgrade Grada Duge Rese i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa koju možete preuzeti ovdje.