GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA – Promotivni materijal – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-34/2020

Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave – Promotivni materijal – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-34/2020

te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda, Troškovnik svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje, Troškovnik preuzmite ovdje, Projektni zadatak preuzmite ovdje te Knjigu standarda preuzmite ovdje.

Rok za dostavu ponuda je do 12. lipnja 2020. godine do 12:00 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.

Dana 08. lipnja 2020. godine jedan gospodarski subjekt uputio je upit preko elektroničke pošte za pojašnjenjem/dopunom u postupku jednostavne nabave – Promotivni materijal – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-34/2020.

Na temelju članka 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) u postupku jednostavne  nabave – Promotivni materijal – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-34/2020, Naručitelj Grad Duga Resa daje objašnjenje Poziva na dostavu ponuda koje možete preuzeti ovdje.