GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA –PONOVLJENI POSTUPAK NABAVE OPREME ZA DJEČJA IGRALIŠTA PO MJESNIM ODBORIMA

Grad Duga Resa je dana 26.06.2018. godine sklopio  Ugovor  o isporuci robe za nabavu opreme za dječja igrališta po mjesnim odborima s gospodarskim subjektom MALA MIMA d.o.o., Dr. Tome Bratkovića 1, 40000 Čakovec, OIB 38506000853.

Grad Duga Resa dana 30. svibnja 2018. godine ponovno objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Nabava opreme za dječja igrališta po Mjesnim odborima, E-JED-19/2018-5.

Rok za dostavu ponuda je 07. lipnja 2018. godine do 12:00 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.

Tekst i tražene obrasce Poziva za dostavu ponuda preuzmite ovdje, a troškovnik možete preuzeti ovdje.