GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA – Ostala komunikacijska oprema, JN-103/2020

Grad Duga Resa dana 02. veljače 2021. godine sklopio je UGOVOR O NABAVI – Instaliranje bežičnog interneta prema natječaju WIFI4EU s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem Callidus GRUPA d.o.o., Ante Mike Tripala 1, 10 000 Zagreb OIB: 30492122828.

Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17, 06/18 – pročišćeni tekst i 02/20) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 14. siječnja 2021. godine donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude postupku jednostavne nabave – Ostala komunikacijska oprema, JN-103/2020 koju možete preuzeti ovdje.


Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave –– Ostala komunikacijska oprema, JN-103/2020  te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda i Troškovnik te Tehničke specifikacije svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje, te Troškovnik  i Tehničke specifikacije preuzmite ovdje

Rok za dostavu ponuda je do 09:00 sati do dana 30. prosinca 2020. godine (srijeda) što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.