GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA – NABAVA RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA DUGE RESE

Grad Duga Resa je dana 27.07.2018.. godine sklopio  Ugovor za nabavu radnih bilježnica za učenike osnovnih škola Grada Duge Rese s gospodarskim subjektom NARODNE NOVINE d.d., Savski Gaj XIII. put 6, 10000 Zagreb, OIB 64546066176.

Grad Duga Resa dana 28.06.2018.godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Nabava radnih bilježnica za učenike osnovnih škola Grada Duge Rese, E-JN-72/2018-7.

Rok za dostavu ponuda je 06. srpnja 2018. godine do 10:00 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.

Tekst i tražene obrasce Poziva za dostavu ponuda preuzmite ovdje, troškovnik br. 1 možete preuzeti ovdje, troškovnik br.2 možete preuzeti ovdje, te rekapitulaciju troškovnika ovdje.