GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA – NABAVA OPREME ZA DJEČJA IGRALIŠTA PO MJESNIM ODBORIMA

Grad Duga Resa dana 10.05.2019. godine sklopio je Ugovor o isporuci robe za nabavu opreme za dječja igrališta po Mjesnim odborima s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem KOVA d.o.o., Ulica braće Radić 122 b, 10410 Velika Gorica, OIB 31948370674.

Grad Duga Resa dana 18. travnja 2019. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Nabava opreme za dječja igrališta po Mjesnim odborima, E-JN-53/2019.

Rok za dostavu ponuda je 25. travnja 2019. godine do 12:00 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.

Tekst i tražene obrasce Poziva za dostavu ponuda preuzmite ovdje, a troškovnik možete preuzeti ovdje.