GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA – Izvođenje radova na horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji, JN-18/2020.

Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave – Izvođenje radova na horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji, JN-18/2020 te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda i Troškovnik svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje, Troškovnik preuzmite ovdje.

Rok za dostavu ponuda je do 08. lipnja 2020. godine do 12:00 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.

 

Dana 02. lipnja 2020. godine jedan gospodarski subjekt uputio je upit preko elektroničke pošte za pojašnjenjem/dopunom u postupku jednostavne nabave – Izvođenje radova na horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji, JN-18/220.

Na temelju članka 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) u postupku jednostavne  nabave –  Izvođenje radova na horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji, JN-18/2020, Naručitelj Grad Duga Resa daje objašnjenje Poziva na dostavu ponuda.