GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA – izvođenja radova na izgradnji poligona za bicikle, romobile i skate – pump track, JN-57/2021

Na temelju članka 20. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17, 2/18 i 6/18 – pročišćeni tekst i 02/20) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 02. veljače 2021. godine donosi Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave  –  Izgradnja poligona za bicikle, romobile i skate – pumptrack, JN-57/2021. Tekst Odluke možete preuzeti ovdje.

Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave ––izvođenje radova na izgradnji poligona za bicikle, romobile i skate – pump track, JN-57/2021  te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda i Troškovnik zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje, te Troškovnik preuzmite ovdje

Rok za dostavu ponuda je do 05. veljače 2021. godine (petak) do 12:00 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.