GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA IZRADE OGRADE NA VANJSKOM IGRALIŠTU SPORTSKOG DOMA

Gradonačelnik Grada Duge Rese je dana 05.09.2018. donio Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave zbog toga što nije pristigla niti jedna ponuda, te će ponovno pokrenuti postupak za predmetnu nabavu.

Grad Duga Resa dana 17.08.2018.godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Izrada ograde na vanjskom igralištu Sportskog doma, E-JN-71/2018-9.

Rok za dostavu ponuda je 24. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.

Tekst i tražene obrasce Poziva za dostavu ponuda preuzmite ovdje, a troškovnik ovdje.