GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA – IZGRADNJA NOGOSTUPA U RIJEČKOJ ULICI – MO STARA SELA

Grad Duga Resa dana 07.05.2019. godine sklopio je Ugovor o izvođenju radova izgradnje nogostupa u Riječkoj ulici – MO Stara Sela s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem NISKOGRADNJA d.o.o., Prilaz Kozjači 13, 47000 Karlovac, OIB 69562759651.

Grad Duga Resa dana 04.04.2019. godine objavljuje postupak jednostavne nabave Izgradnje nogostupa u Riječkoj ulici – MO Stara Sela, E-JN-48/2019. Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave možete preuzeti ovdje.

Troškovnik možete preuzeti ovdje.

Rok za dostavu ponuda je 15. travnja 2019. godine do 12:00 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.