GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA – Elektrotehnički radovi u zgradi Gradske vijećnice i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, JN-89/2020.

 

Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17, 06/18 – pročišćeni tekst i 02/20) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 03.  studenoga 2020. godine donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave – Elektrotehnički radovi u zgradi Gradske vijećnice i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, JN-89/2020  koju možete preuzeti ovdje.


Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave – Elektrotehnički radovi u zgradi Gradske vijećnice i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, JN-89/2020 te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda i Troškovnik svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje te troškovnik prilog br. 8 preuzmite ovdje  i Troškovnik prilog br. 9 preuzmite ovdje.

Rok za dostavu ponuda je do 09:00 sati do dana 29. listopada 2020. godine (četvrtak ) što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.