GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA – Defibrilator – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-60/2020.

Grad Duga Resa dana 08.09.2020. godine sklopio je Ugovor o nabavi robe – Defibrilator – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-60/2020 s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem KARDIAN d.o.o., Ul. Hondlova 2/9, 10000 Zagreb, OIB 17406113186.


Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 28. kolovoza 2020. godine donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave – Defibrilator – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-60/2020 koju možete preuzeti ovdje


Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave –  Defibrilator  – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-60/2020 te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda, Troškovnik, Tehničke specifikacije te Knjigu standarda svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje, Troškovnik preuzmite ovdje, Tehničke specifikacije preuzmite ovdje te Knjigu standarda preuzmite ovdje.

Rok za dostavu ponuda je do 09:00 sati do dana 07. kolovoza 2020. godine (petak ) što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.