GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

JAVNO SAVJETOVANJE – PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE GRADA DUGE RESE

U provođenju Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) obveza Grada je  izrada Procjene rizika od velikih nesreća za svoje područje. Procjena  rizika je izrađena na temelju Smjernica za izradu procjene rizika od  velikih nesreća na području Karlovačke županije od 24. siječnja 2017.  godine. U Procjeni su obrađeni rizici karakteristični za područje grada  sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih  dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Duge  Rese od 10. prosinca 2015. godine.

Procjena rizika označava metodologiju kojom se utvrđuju priroda i  stupanj rizika prilikom čega se analiziraju potencijalne prijetnje i  procjenjuje postojeće stanje ranjivosti koji zajedno mogu ugroziti  stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, biljni i životinjski svijet  i drugo.

Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.

Javno savjetovanje s javnošću se održava od 13. rujna do 13. listopada 2018., putem Obrasca za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.