GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

JAVNI POZIV za prikupljanje podataka o građevinama koje sadrže azbest

Temeljem čl.18 Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest ( NN 69/16 ) Grad Duga Resa prikuplja podatke o građevinama koje sadrže azbest i to s ciljem planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.

Jedinica lokalne samouprave dužna je vlasnicima odnosno korisnicima građevina (kuće, pomoćni objekti, poljoprivredni i gospodarski objekti i sl.) u kojima se nalazi azbest uputiti poziv za dostavom ovih podataka, a onda prikupljene podatke dostaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Sukladnočlanku 18. Pravilnika, vlasnik, odnosno korisnik građevine – neovisno o tome da li je riječ o fizičkoj ili pravnoj osobi –  u kojoj se nalazi azbestdužan je na poziv jedinice lokalne samouprave i u roku određenom tim pozivom, dostaviti

  • podatke o lokaciji građevine,
  • procjenu količine, vrste i statusa tj. stanja materijala za koji je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Pozivamo Vas stoga da se dostavom podataka o građevini koja sadrži azbest a kojoj ste vlasnik ili korisnik, uključite u planiranje sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest.

Više o tome što je azbest potražite na mrežnim stranicama http://www.fzoeu.hr/

Kako dostaviti podatke?

Podatke o građevini i vrsti materijala u njoj koji će postati azbesti otpad možete dostaviti do 01. studenog 2018. godine ispunjavanjem priloženog obrasca i dostavom :

  • osobno u pisarnicu Grada Duge Rese, Trg sv.Jurja 1, Duga Resa
  • poštom na adresu: Grad Duga Resa, Trg sv.Jurja 1, 47 250 Duga Resa
  • elektroničkim putem na e-mail: grad-dugaresa@dugaresa.com.hr

Obrazac za prijavu građevina u kojima se nalazi azbest na području Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.