GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE USRED TUČE, 03.08.2020.

Pozivaju se oštećenici, fizičke osobe s prebivalištem na području Grada Duge Rese na čijoj imovini je utvrđena šteta od prirodne nepogode (tuče) koja se dogodila 03.08.2020. gdine da prijave štetu Gradskom povjerenstvu Grada Duge Rese za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu.

Šteta se može prijaviti samo za imovinu (stambenu nekretninu) koja se nalazi na području Grada Duge Rese i to samo za krovni pokrov stambene nekretnine.

Obrazac za prijavu štete možete preuzeti na web stranici Grada Duge Rese, www.dugaresa.hr, ili na portirni gradske uprave Grada Duge Rese, radnim danom u uredovno radno vrijeme gradske uprave.

Rok za dostavu prijave štete je do 14.08.2020. (petak).

Sve potrebne informacije oko popunjava obrasca možete dobiti na brojeve telefona 091/517-6959, 091/308-7802, 099/266-8602.

Popunjeni i potpisani obrazac možete dostaviti elektronskim putem na adresu grad-dugaresa@dugaresa.com.hr, putem pošte na adresu: Grad Duga Resa, Gradsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodne nepogode, Trg sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa ili osobno u pisarnicu gradske uprave na II. katu zgrade, Trg sv. Jurja 1, Duga Resa.

OBRAZAC