GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA I ZAMJENIKA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA DUGE RESE

U skladu s Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Duge Rese /Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 04/08, 3/15/ i Odlukom o pokretanju postupka izbora Savjeta mladih Grada Duge Rese /Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 1/18/ Gradsko vijeće Grada Duge Rese objavljuje JAVNI  POZIV za predlaganje kandidata i zamjenika kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Duge Rese.

Kandidate i zamjenike kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Duge Rese predlažu udruge koje su sukladno statutu  ciljno  i prema djelatnostima opredjeljenje za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća , pomladci političkih stranaka,  sindikalnih ili strukovnih organizacija, studentski zborovi  i neformalne skupine mladih /u daljnjem tekstu: ovlašteni predlagatelji/.

Kandidati i zamjenici kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Duge Rese mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem  na području Grada Duge Rese u dobi od 15-30 godina  života.

Bira se ukupno 9 članova i 9 zamjenika članova Savjeta mladih koje bira Gradsko vijeće Grada Duge Rese na vrijeme od tri godine, a na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.

Svaki predlagatelj može predložiti najviše 2 /dva/ kandidata za  člana Savjeta mladih. Prijedlog se podnosi na propisanom obrascu kojega možete preuzeti ovdje:

Obrazac SM-1

Rok za dostavu je 6. veljače 2018. godine.

Sve o načinu dostave prijedloga možete pronaći u tekstu poziva kojega možete preuzeti ovdje.