GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA ZA ŽIVOTNO DJELO ZA 2017. GODINU

Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2017. godinu objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu
javnog priznanja za životno djelo

1.    Javno priznanje Županije za životno djelo dodjeljuje se za naročite zasluge i uspjehe te ostvarene rezultate u stručnom, umjetničkom, znanstvenom i drugom radu tijekom životnog vijeka pojedinaca s područja Županije. Javno priznanje za životno djelo može se dodijeliti i posmrtno.
2.    Kriterij za dodjelu javnog priznanja za životno djelo je sljedeći:
– da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos te ostvarili rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije.

3.    Prijedlog za dodjelu javnog priznanja za životno djelo mogu podnijeti:
–    župan
–    vijećnici Županijske skupštine
–    upravna tijela Županije
–    gradonačelnici i načelnici s područja Županije
–    političke stranke na razini Županije
–    pravne odnosno fizičke osobe s područja Županije.

4.    Prijedlog za dodjelu javnog priznanja za životno djelo mora biti pismeno i primjereno obrazložen i sadržavati sljedeće:
–    životopis
–    tijek rada i ostvarenih rezultata tijekom životnog vijeka
–    temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

5.    Prijedlozi se dostavljaju

Odboru za dodjelu javnih priznanja Županije za 2017. godinu,
Ulica A. Vraniczanya br. 2
Karlovac

Rok za podnošenje prijedloga je 28. veljače 2018. godine.

6.    Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Uredu župana Karlovačke županije, telefon 666-103 i na službenim internetskim stranicama Karlovačke županije (www.kazup.hr).