GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU GODIŠNJEG JAVNOG PRIZNANJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2017. godinu objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu
godišnjeg javnog priznanja Karlovačke županije za 2017. godinu

1.    Godišnje javno priznanje Karlovačke županije dodjeljuje se domaćim i stranim građanima i pravnim osobama za naročite zasluge i uspjehe u promicanju stvaralaštva i ukupnih društvenih i gospodarskih odnosa na području Županije.
Godišnje javno priznanje može se dodijeliti i grupi pojedinaca ukoliko je određeno ostvarenje rezultat zajedničkog rada u 2017. godini.

2.    Kriteriji za dodjelu su:
a) kriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pojedince:
– da se radi o pojedincima koji su u 2017. godini ostvarili izuzetne radne rezultate ili dali doprinos unapređenju stanja odnosno promicanju pojedinih područja društvenog i gospodarskog života Županije odnosno doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije
– da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzornog djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

b) kriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pravne osobe:
– da su u 2017. godini ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u gospodarskom ili društvenom razvitku Županije i Republike Hrvatske kao i međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije.

3.    Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za 2017. godinu mogu podnijeti:
–    župan
–    vijećnici Županijske skupštine
–    upravna tijela Županije
–    gradonačelnici i načelnici s područja Županije
–    političke stranke na razini Županije
–    pravne odnosno fizičke osobe s područja Županije.

4.    Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja mora biti pismeno i primjereno obrazložen i sadržavati sljedeće:

a)  za pojedince
–    životopis
–    tijek rada i ostvarenih rezultata u 2017. godini
–    temeljito obrazloženje razloga predlaganja
b)  za pravne osobe
–    osnovne podatke o ustroju i djelatnosti
–    ostvarene rezultate rada i poslovanja u 2017. godini
–    temeljito obrazloženje razloga predlagatelja

5.    Prijedlozi se dostavljaju

Odboru za dodjelu javnih priznanja Županije za 2017. godinu,
Ulica A. Vraniczanya br. 2
Karlovac

Rok za podnošenje prijedloga je 28. veljače 2018. godine.

6.    Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Uredu župana Karlovačke županije, telefon 666-103 i na službenim internetskim stranicama Karlovačke županije (www.kazup.hr).