GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA SAVJETA MLADIH KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Karlovačka županija je 09. ožujka 2018. godine raspisala Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije.

Time se pokreće postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Karlovačke županije na mandatno razdoblje od tri godine, računajući od dana konstituiranja Savjeta mladih.
Savjet mladih savjetodavno je tijelo Županijske skupštine Karlovačke županije koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Karlovačke županije.

Tekst poziva i obrasce možete preuzeti na stranicama Karlovačke županije ovdje.