GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA AKTIVNOSTI UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2020. GODINU

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15 i 11/18), članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17, 10/17 i 6/18 – pročišćeni tekst) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu od od 25. veljače 2020. godine (koju možete preuzeti (ovdje), gradonačelnik Grada Duge Rese dana 26. veljače 2020. godine raspisuje Poziv za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2020. godini. Tekst Poziva možete preuzeti ovdje.

Ukupna vrijednost poziva iznosi 25.000,00 kn od čega je iznos od 10.000,00 kn namijenjen za financiranje aktivnosti udruga u kulturi, 5.000,00 kn za financiranje aktivnosti udruga u sportu, a 10.000,00 za financiranje aktivnosti udruga iz drugih područja djelovanja.

OBRASCI PRIJAVE

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje.

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje.

Obrazac izjave o točnosti i istinitosti podataka možete preuzeti ovdje.