GRAD DUGA RESA|Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine kčbr. 2172/1, k.o. Duga Resa 2

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici održanoj 11.6.2015. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 2172/1 k.o. Duga Resa 2 (kuća u Ulici Brodac) .
Tekst natječaja pogledajte ovdje
Podatke o nekretnini i sve druge obavijesti mogu se dobiti pozivom na telefon 047/819-012