GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA – SAMOSTALNOG UPRAVNOG REFERENTA

Grad Duga Resa raspisuje Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika – samostalnog upravnog referenta za imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti. Rok za podnošenje prijava je 8 dana računajući od 18.10.2017. godine (dan objave u Narodnim novinama broj 102).

Detalje Javnog natječaja možete preuzeti u prilogu (natječaj) kao i opis poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika – samostalnog upravnog referenta za imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti (opis poslova) i podatke o plaći navedenog radnog mjesta (obavijest o plaći).

Obavijest o načinu provjere znanja za navedeno radno mjesto možete preuzeti ovdje.