GRAD DUGA RESA|Službene stranice

POSTUPCI

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za javnu nabavu – Izgradnja i opremanje reciklažnog dvoriša u Dugoj Resi – KK.06.3.1.03.0165.

Grad Duga Resa dana 08.11.2019. godine sklopio je Ugovor o izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta u Dugoj Resi – KK.06.3.1.03.0165 s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem NISKOGRADNJA d.o.o., Prilaz Kozjači 13, 47000 Karlovac, OIB 69562759651. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljena je 13.11.2019. na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave koji možete preuzeti https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Ovaj postupak javne nabave provodi se u okviru projekta naziva ‘Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Dugoj Resi”, Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.03.0165.

Nositelj projekta je Grad Duga Resa. Ukupna vrijednost projekta je 1.785.000,00 kn bez PDV-a. Ciljevi projekta su unaprijediti sustav gospodarenja otpadom na području grada Duga Rese te doprinijeti povećanju stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju odlaganja na odlagališta, te povećati razinu svijesti i unaprijediti znanja građana grada Duga Rese s ciljem smanjenja stvaranja otpada, povećanja odvojenog skupljanja i ponovnog korištenja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Grad Duga Resa dana 08.08.2019. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za javnu nabavu – Izgradnja i opremanje reciklažnog dvoriša u Dugoj Resi – KK.06.3.1.03.0165.

Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u Elektroničkom oglasniku javne nabave je 2019/S 0F2-0032420 koji možete preuzeti ovdje

Dana 30. 08. 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljuje se Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet pod nazivom- Izgradnja i opremanje reciklažnog dvoriša u Dugoj Resi – KK.06.3.1.03.0165 broj 2019/S F14-003477 koji možete preuzeti ovdje