GRAD DUGA RESA|Službene stranice

POSTUPCI

JAVNA NABAVA- Projektna dokumentacija za izgradnju Društveno-kulturnog centra – Park dr. Franje Tuđmana

Grad Duga Resa dana 15.04.2021. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – Projektna dokumentacija za izgradnju Društveno-kulturnog centra – Park dr. Franje Tuđmana.

Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske je 2021/S 0F2-0014616 koji možete preuzeti ovdje.