GRAD DUGA RESA|Službene stranice

POSTUPCI

JAVNA NABAVA-OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA POTREBE GRADA DUGE RESE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA DVIJE GODINE, E-MV-1/2020

Grad Duga Resa dana 19.06.2020. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu električne energije za potrebe Grada Duge Rese i proračunskih korisnika za dvije godine, E-MV-1/2020.

Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina je 2020/S 0F2-0023009.