GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

JAVNA NABAVA-OPREMANJE I INFORMATIZACIJA KABINETA SREDNJE ŠKOLE DUGA RESA

Grad Duga Resa dana 27.12.2019. godine sklopio je Ugovor  za opremanje i informatizaciju kabineta  Srednje škole Duga Resa, E-MV-09/2019 s gospodarskim subjektom COMEL d.o.o., M. Vrhovca 11, 47000 Karlovac, OIB 11085290021. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljena je 08.01.2020. na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa dana 21.11.2019. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za opremanje i informatizaciju kabineta Srednje škole Duga Resa, E-MV-09/2019.

Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina je 2019/S 0F2-0046206 koji možete preuzeti ovdje.