GRAD DUGA RESA|Službene stranice

POSTUPCI

JAVNA NABAVA – NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA AUTO-CISTERNE ZA DVD DUGA RESA

Na temelju članka 97. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 14. siječnja 2015. godine donio je slijedeću O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave novog vatrogasnog vozila auto – cisterne za DVD Duga Resa.
Cijelu Odluku pogledajte OVDJE