GRAD DUGA RESA|Službene stranice

POSTUPCI

JAVNA NABAVA – NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA OPREMANJE ŠKOLA NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

Grad Duga Resa dana 18.02.2019. sklopio je Ugovor o nabavi informatičke opreme za opremanje škola na području Grada Duge Rese, E-MV-02/2019-1, s gospodarskim subjektom COMELd.o.o., M. Vrhovca 11, 47000 Karlovac, OIB 11085290021. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljena je 26.02.2019. na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa dana 04.01.2019. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu informatičke opreme za opremanje škola na području Grada Duge Rese, E-MV-02/2019-1.

Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina je 2019/S 0F2-0000289.