GRAD DUGA RESA|Službene stranice

POSTUPCI

JAVNA NABAVA- Nabava informatičke opreme za opremanje kabineta Srednje škole Duga Resa

Grad Duga Resa dana 15.04.2021. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – Nabava informatičke opreme za opremanje kabineta Srednje škole Duga Resa.

Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske je 2021/S 0F2-0014786 koji možete preuzeti  ovdje.