GRAD DUGA RESA|Službene stranice

JAVNA NABAVA

JAVNA NABAVA – NABAVA I UGRADNJA DIZALA ZA OSOBE S INVALIDITETOM UZ STUBIŠTE JAVNE ZGRADE GRADA DUGE RESE

Grad Duga Resa  dana 04. studenog 2014. godine sklopio je Ugovor o nabavi i ugradnji dizala za osobe s invaliditetom uz stubište javne zgrade Grada Duge Rese s gospodarskim subjektom PIEL d.o.o., Split, Palmotićeva 6, OIB 76120956111. Objavu sklopljenog ugovora u Narodnim novinama potražite ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje prvo objašnjenje dokumentacije za nadmetanje u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu i ugradnju dizala za osobe s invaliditetom uz stubište javne zgrade Grada Duge Rese. a vezano na upit jednog gospodarskog subjekta od dana 10.09.2014. koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa dana 05.09.2014. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu i ugradnju dizala za osobe s invaliditetom uz stubište javne zgrade Grada Duge Rese. Objavu natječaja u Narodnim novinama potražite ovdje.