GRAD DUGA RESA|Službene stranice

JAVNA NABAVA

JAVNA NABAVA ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Grad Duga Resa  dana 30. lipnja 2014. godine sklopio je Ugovor o opskrbi električnom energijom s gospodarskim subjektom HEP-OPSKRBA d.o.o., Zagreb. Ulica grada Vukovara 37, OIB 63073332379. Objavu sklopljenog ugovora u Narodnim novinama potražite ovdje.

Grad Duga Resa dana 22.05.2014. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za opskrbu električnom energijom. Objavu natječaja u Narodnim novinama potražite ovdje.