GRAD DUGA RESA|Službene stranice

POSTUPCI

JAVNA NABAVA – IZGRADNJA NOGOSTUPA – MO BELAVIĆI, E-MV-05/2021

Na temelju članka 302. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) i članka 62. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 6/18, 2/20 i 2/21) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 18. ožujka 2021. godine donosi Odluku o odabiru u postupku javne nabave izgradnje nogostupa – MO Belavići, E-MV-05/2021 koju možete preuzeti ovdje, kao i putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske ovdje


Grad Duga Resa dana 18.02.2021. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti izgradnje nogostupa – MO Belavići, E-MV-05/2021.

Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske je 2021/S 0F2-0007065 koji možete preuzeti ovdje.