GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Izvršna vlast


GradonačelnikIzvještaji o radu gradonačelnikaZamjenici gradonačelnikaMjesna samouprava

 • Gradonačelnik Grada Duge Rese u obavljanju izvršne vlasti:
 1. utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,
 2. donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisom,
 3. daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnese drugi ovlašteni predlagatelj,
 4. predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, Odluke o izvršenju proračuna, te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
 5. odgovoran je za planiranje i izvršenje proračuna,
 6. izvršava i osigurava izvršenje proračuna,
 7. upravlja nekretninama i pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada Duge Rese, kao i prihodima i rashodima u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Grada Duge Rese,
 8. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretninama i nekretninama Grada Duge Rese, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina a najviše do 1.000.000,00 kn,
 9. utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela Grada Duge Rese u trgovačkim društvima kojih je Grad osnivač,
 10. donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada Duge Rese,
 11. usmjerava rad upravnih tijela Grada Duge Rese te obavlja nadzor nad zakonitošću,
 12. donosi Odluku o kriterijima ocjenjivanja službenika i namještenika,
 13. odlučuje o tjednom i dnevnom rasporedu radnog vremena gradske uprave
 14. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada Duge Rese nakon provedenog natječaja
 15. odlučuje u II. stupnju po prigovoru službenika i namještenika na rješenja iz radnog odnosa
 16. odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih kontrola (financijsko upravljanje i kontrole te unutarnja revizija) u Gradu Dugoj Resi
 17. podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izvješća
 18. obavlja nadzor rada tijela mjesnih odbora
 19. zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 20. obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim Statutom, općim aktima Grada Duge Rese ili drugim propisima.

Dužnost gradonačelnika obavlja se profesionalno. Više informacija o djelokrugu rada Gradonačelnika možete potražiti u Statutu Grada Duge Rese.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA Grada Duge Rese je TOMISLAV BOLJAR, emba (HSS), rođ. 03.05.1973. godine, oženjen, otac troje djece

OBRAZOVANJE

 • 2007 – 2009  – Executive Master of Business Administration, Executive MBA, Cotrugli Business School, akreditirana od strane Association of MBAs
 • 2008              – Certifikat za rad s EU fondovima, Apriori komunikacije i RR&CO. Knowledge Centre Ltd., agencije za komunikacijski menadžment usuradnji s vodećom slovenskom konzultantskom tvrtkom na području nepovratnih sredstava.
 • 2006 – 2007 – Marketing Manager u turizmu, IBIS Business Academy, privatna poslovna škola,  program verificiran od strane ministarstva
 • 2005 – 2006 – Komunikacija s ljudima i medijima, Njemačka zaklada “Friedrich-Naumann-Stifting”
 • 1992 – 1998  – Postavljanje i definiranje ciljeva, gospodarenje mineralnim i energetskim  sirovinama, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

RADNO ISKUSTVO

 • veljača 2007 – voditelj Turističke zajednice Grada Duge Rese
 • kolovoz 2005 – veljača 2007 – predsjednik volonter Turističke zajednice Grada Duga Rese
 • kolovoz 2005 – veljača 2007 – direktor prodaje tvrtke Arcus SLO
 • prosinac 2000 – kolovoz 2005 – vlasnik tvrtke za računarstvo i trgovinu Qwert
 • ožujak 2000 – ožujak 2001 – regionalni voditelj tvrtke Eureco

Zamjenici gradonačelnika su MIROSLAV FURDEK (HSS) i KATARINA SRAKOČIĆ (SDP).

Prijam stranaka gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika vrše ponedjeljkom u vremenu 09 – 11 sati uz najavu za prijam na razgovor telefonski na broj 047/819-000 ili osobno u sobi broj 40 na II. katu zgrade Grada, dok se prijam stranaka na urudžbeni zapisnik vrši svaki radni dan u vremenu 07 – 15 sati u sobi broj 48 na II. katu zgrade Grada.

Izvještaj o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine možete preuzeti ovdje.

Izvještaj o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine možete preuzeti ovdje.

Zamjenik gradonačelnika je KATARINA SRAKOČIĆ (SDP).

Mjesni odbori  osnivaju se statutom jedinice lokalne samouprave  kao oblik neposrednog sudjelovanja  grada u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog  utjecaja na njihov život i rad. Mjesni odbori su pravne osobe.

 • Na području Grada Duge Rese osnovano je šesnaest mjesnih odbora i to:

1.MO Sveti Antun:  predsjednik Marko Benić, Jozefinska 59, mob. 099/226-9671

obuhvaća ulice: Jozefinska cesta, Đure Tomičića, Samovojskina ulica, Brodac, Dr. I. Banjavčića, Mrežnička obala, Vinička

2.MO Vidanka: predsjednik Martina Bežan,  Ul. Bana Josipa Jelačića 79, mob. 098/968-0659

obuhvaća naselje Curak, Trg svetog Jurja, te ulice: Tina Ujevića, bana Josipa Jelačića, Augusta Šenoe, Brezovac, Vinogradska ulica, Ljudevita Gaja, Nikole Tesle /dio ulice desno od ulice Antuna Mihanovića prema naselju Curak od kućnog broja 2 do kućnog broja 14 s desne strane i  od kućnog broja 1 do kućnog broja 11 s lijeve strane/

3.MO Mrežnica: predsjednik Robert Brcković, Naselje Tušmer 99,  mob. 098/824-904

obuhvaća ulice: Park dr. F. Tuđmana, Josefa Jeruzalema,  Inzl, Šetalište Tušmer, Kasar i Naselje Tušmer

4.MO Trešnjevka: predsjednik Ivan Kalić, Trg hrvatskih mučenika 5, mob. 091/554-7001

obuhvaća ulice: Stara cesta, S.S. Kranjčevića,  Tijesnu ulicu, Slavka Kolara, Zagrebačku ulicu, Brajsku ulicu, Radoslava Lopašića, Mate Kulundžića, Svibanjsku ulicu, Antuna Mihanovića, Andrije Palmovića, Vladimira Nazora, Matije Gupca, Dobriše Cesarića, Varnica, Kolodvorska ulica, Nikole Tesle /dio od kućnog broja 16 sa desne strane i kućnog broja 13 sa lijeve strane do kraja ulice/, trgove: Trg hrvatskih mučenika, Trg kralja Tomislava, naselja: Juranovo brdo i Sunčano naselje,

5.MO Stara Sela: predsjednik Marijan Kasunić, Preradovićeva 1a,  mob. 091/890-5707

obuhvaća naselje Roganac, Trg Nikole Šubića Zrinskog, te ulice: Frankopanska, Petra Bučara, Karlovačka, Petra Preradovića, Riječka, Ulica sv. Vinka

6.MO Varoš: predsjednik Anton  Aršulić, Radićeva 26, mob. 091/575-7769

obuhvaća ulice: Domobranska, Radićeva, Dr. Ante Starčevića,

7.MO Gornje Mrzlo Polje: predsjednik Ivan Maraković, Gornje Mrzlo Polje 136, mob. 095/902-6566

obuhvaća naselje Gornje Mrzlo Polje

8.MO Donje Mrzlo Polje: predsjednik Virgil Pisačić, Donje Mrzlo Polje 181 , mob. 095/568-8759

obuhvaća naselje Donje Mrzlo Polje,

9.MO Belajska Vinica: predsjednik Đurđica Movre, Belajska Vinica 23, mob. 098/169-6089

obuhvaća naselje Belajska Vinica

10.MO Pećurkovo Brdo predsjednik Mijo Šušlje, Pećurkovo brdo 5, mob. 091/568-2785

obuhvaća naselje Pećurkovo Brdo

11.MO Sveti Petar, predsjednik Dragutin Šlat, Sv. Petar 17, trl. 841-861

obuhvaća naselja: Gorica, Gršćaki, Sveti Petar i Šeketino Brdo,

12.MO Belavići, predsjednik Ivan Drvodelić, Belavići 125, mob. 098/246-227

obuhvaća naselja: Belavići, Bošt, Mrežnički Brig, Mrežničke Poljice, Mrežnički Novaki, Mrežničko Dvorište, Mrežnički Galovići, Cerovački Galovići, Mihalić Selo,

13.MO Dvorjanci predsjednik Zdravko Požar, Dvorjanci 34,  mob. 091/583-2411

obuhvaća naselja: Dvorjanci, Kozalj Vrh, Mrežnički Venac

14.MO Zvečaj: predsjednik Mladen Mataković, Donji Zvečaj 36b, mob. 098/863-251

obuhvaća naselja: Zvečaj, Donji Zvečaj, Grganjica, Novo Brdo

15.MO Lišnica, predsjednik Boris Frketić, Lišnica  35a, mob. 099/786-2489

obuhvaća naselje Lišnica

16.MO Petrakovo Brdo, predsjednik Nada Halar, Petrakovo Brdo  6,  mob. 098/1606-110

obuhvaća naselje Petrakovo Brdo