GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

Izvođenje radova na rekonstrukciji ceste ispod željezničkog podvožnjaka na Staroj cesti u Dugoj Resi

Grad Duga Resa dana 1.07.2015.nakon provedenog postupka bagatelne nabave sklopio je Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji ceste ispod željezničkog podvožnjaka na Staroj cesti u Dugoj Resi sa gospodarskim subjektom CESTE KARLOVAC d.d., Belajske Poljice, Poslovni Park Karlovac 1/a općine Barilović, Duga Resa.