GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK – GLAVNI KNJIGOVOĐA

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu službenika/ce na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu, na radno mjesto – viši stručni suradnik – glavni knjigovođa, podnosi 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU (uključujući Rang listu kandidata)

Pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu,raspisala je natječaj   za prijam u službu službenika/ce na neodređeno vrijeme, na radno mjesto-viši stručni suradnik-glavni knjigovođa-,1 izvršitelj/ica, uz probni rad od tri mjeseca.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 81/2020,pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (Područna služba Karlovac, Ispostava Duga Resa), web stranici i oglasnoj ploči Grada Duge Rese.

Pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu, imenovala je Povjerenstvo za provedbu natječaja u sljedećem sastavu: Anica Krivačić ( predsjednica Povjerenstva ), Helena Milković Klokočki, ( član Povjerenstva ), Kristina Luketić  ( član Povjerenstva ). 

Na natječaj za prijam u službu zaprimljeno je 5 prijava. Dvije prijave nisu ispunjavale formalne uvjete natječaja o čemu se podnositelji prijava obaviješteni.

U postupku    po natječaju za prijam u službu Povjerenstvo je utvrdilo sljedeću listu podnositelja pravodobnih i potpunih prijava koji su ispunjavali sve formalne uvjete propisane natječajem i koji su time ostvarili pravo na pristup prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata.

 

Redni broj Inicijali kandidata Datum rođenja Prebivalište
1. D.B. 04.01.1988. DUGA RESA
2. K.V. 25.07.1987. KARLOVAC
3. M.M. 20.06.1991. KRNJAK

 

Navedeni kandidati koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja pozvani su na pisano testiranje no na testiranje se nisu odazvale kandidatkinje D.B. i K.V. zbog čega se u daljnjem tijeku natječaja ne smatraju kandidatkinjama u postupku natječaja.

Pisano testiranje održano je 23.09.2020.

Rezultati testiranja prikazani su u sljedećoj tablici:

Redni broj Inicijali kandidata Datum rođenja Prebivalište Ostvareni broj bodova Mogući broj bodova Pravo pristupa na intervju
1. M.M. 20.06.1991. KRNJAK 30 30 DA

Kandidatkinja M.M. po obavljenom pisanom testiranju, pristupila je intervjuu. Rezultati intervjua prikazani su u sljedećoj tablici:

Redni broj Inicijali kandidata Datum rođenja Prebivalište Ostvareni broj bodova Mogući broj bodova
1. M.M. 20.06.1991. KRNJAK 5 5

 

U skladu s člankom 22. i 23. ZSN-a, Povjerenstvo utvrđuje sljedeću: RANG LISTU KANDIDATA PREMA UKUPNOM BROJU OSTVARENIH BODOVA

Redni broj Inicijali kandidata Datum rođenja Prebivalište Ostvareni broj bodova na pisanom testiranju Ostvareni broj bodova na intervjuu Ukupno ostvareni broj bodova Mogući broj bodova
1. M.M. 20.06.1991. KRNJAK 30 5 35 35

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Tekst Izvješća u pdf formatu možete preuzeti ovdje.